Chỉ thị Về lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sáchNhà nước trên địa bàn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 23/03/2022
Ngày hiệu lực 23/03/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sáchNhà nước trên địa bàn năm 2022
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-05-chi-thi-cua-ubnd-huyen-van-ho-ve-lanh-dao-thu-nsnn-nam-2022-tientg.pdf