Hướng dẫn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền về nội dung tác phẩm“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số ký hiệu văn bản 29-HD/BTGHU
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền về nội dung tác phẩm“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Đặng Thị Phấn
Tài liệu đính kèm 29-hd-sh-chinh-tri-ve-cuon-con-duong-di-len-cnxh.pdf