Báo cáo định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Số ký hiệu văn bản 535/BC-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Ngày hiệu lực 04/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-535-bc-dinh-huong-kh-pt-ktxh-va-du-toan-2023.pdf