Nghị quyết hoàn trả tiền sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2022
Số ký hiệu văn bản 24/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết hoàn trả tiền sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm saoy-nq-24-hd.pdf