Chỉ thị Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12/CT-UBND
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 21/12/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-12.-ct-thuc-hanh-tkclp-nam-2023.pdf