NQ cho thôi làm Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung NQ cho thôi làm Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-01-nq-tt-ve-mien-nhiem-uv-ban-pc.pdf