Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày hiệu lực 28/02/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-01-chi-thi-cua-ubnd-huyen-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-trat-tu-xay-dung.pdf