Phương án Phát triển vùng nguyên liệu cho Công ty TNHH IC Food Sơn La năm 2023
Số ký hiệu văn bản 473/PA-UBND
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Phương án Phát triển vùng nguyên liệu cho Công ty TNHH IC Food Sơn La năm 2023
Hình thức văn bản Phương án
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Quang Huấn
Tài liệu đính kèm signed-signed-473-phuong-an-phat-trien-vang-nguyen-lieu-cho-cong-ty-tnhh-ic-food-son-la-nam-2023.pdf