Nghị quyết Giao bổ sung dự toán kinh phí cho cơ quan, đơn vị năm 2023
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Giao bổ sung dự toán kinh phí cho cơ quan, đơn vị năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-05-nq-bo-sung-co-quan-don-vi_sua.pdf