Nghị quyết Hoàn trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất cho chủ sở hữu tài sản đối với hộ gia đình ông Đinh Biện Luận
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hoàn trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất cho chủ sở hữu tài sản đối với hộ gia đình ông Đinh Biện Luận
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-04-nq-hoan-tra-ong-luan-.pdf