Chỉ thị Về lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-02-chi-thi-cua-ubnd-huyen-van-ho-ve-lanh-dao-thu-nsnn-nam-2023-bs.pdf