Tờ trình Xin chủ trương việc tiếp nhận khoản tài trợ Dự án “Thúc đẩy mô hình sản phẩm nông thôn với công nghệ số và du lịch cộng đồng (PRODUCT)” tại huyện Vân Hồ của tổ chức Action on Poverty (AOP)
Số ký hiệu văn bản 812/TTr-UBND
Ngày ban hành 12/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung Tờ trình Xin chủ trương việc tiếp nhận khoản tài trợ Dự án “Thúc đẩy mô hình sản phẩm nông thôn với công nghệ số và du lịch cộng đồng (PRODUCT)” tại huyện Vân Hồ của tổ chức Action on Poverty (AOP)
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-812-tt-xin-y-kien-btv-tiep-nhan-tai-tro-du-an.pdf