Nghị quyết Về việc bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-4.-nq-09-nq-bo-sung-ctmt-cho-co-quan-don-vi-ban-hanh.pdf