Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2023 (thay thế)
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2023 (thay thế)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-nghi-quyet-06-bo-sung-kinh-phi-khong-tu-chu-1-.pdf