Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 7)
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 7)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-3.-nq-so-07-dtc-trung-han-21-25-dieu-chinh-dot-7.pdf