Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 3)
Số ký hiệu văn bản 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 3)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-15-nq-phan-bo-dtc-nam-2023-dot-3.pdf
15-bieu-nq-15-so-phan-bo-dtc-2023-dot-3.xlsx