Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 06/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-17.-nghi-quyet-bo-sung-du-toan-cac-co-quan-don-vi.pdf