Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-19-nq-bau-bo-sung-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-huyen-van-ho-khoa-iii.pdf