Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-21-nq-du-kien-dtc-2024-sua-ban-hanh_vi-tg.pdf