Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-18-nq-chuong-trinh-giam-sat-2024.pdf