Phương án Bảo đảm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính hồ sơ hưởng chế độ chính sách của học sinh trên địa bàn huyện Vân Hồ
Số ký hiệu văn bản 2006/PA-UBND
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Phương án Bảo đảm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính hồ sơ hưởng chế độ chính sách của học sinh trên địa bàn huyện Vân Hồ
Hình thức văn bản Phương án
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-phuong-an-chung-thuc-sua-cgbs.pdf