KH Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 228/KH-UBND
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung KH Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh-thuc-hien-cong-van-so-3387-ubnd-kt-dtg.pdf