Kế hoạch Triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 3 về “cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 222/KH-UBND
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 3 về “cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh-trien-khai-tieu-du-an-2-du-an-3-ve-cai-thien-dinh-duong.pdf