QĐ Thành lập các Đoàn đánh giá, thẩm định việc thực hiện quy trình đánh giá, thẩm định, phân loại cơ quan, đơn vị; xã, bản, tiểu khu, liên quan đến ma túy năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1114/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Trích yếu nội dung QĐ Thành lập các Đoàn đánh giá, thẩm định việc thực hiện quy trình đánh giá, thẩm định, phân loại cơ quan, đơn vị; xã, bản, tiểu khu, liên quan đến ma túy năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-qd-29.9-thanh-lap-cac-doan-cong-tac-danh-gia-tieu-chuan-ma-tuy-2023.pdf