V/v tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2580/UBND-TP
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung V/v tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n11-t10-cv-trien-khai-nghi-quyet-so-67.2023-cgbs.pdf