V/v triển khai Văn bản hợp nhất số 4510/VBHN-BTP của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu văn bản 2589/UBND-TP
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Văn bản hợp nhất số 4510/VBHN-BTP của Bộ Tư pháp
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n11-t10cv-trien-khai-thuc-hien-van-ban-hop-nhat-4510-ve-ho-tich-cgbs.pdf