V/v triển khai Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2611/UBND-NV
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n13-t10-cv-trien-khai-nghi-dinh-so-71-2023-cua-chinh-phu.pdf