QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 1176/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 16/10/2023
Trích yếu nội dung QĐ Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n13-t10-qd-kien-toan-bcd-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-tcvn-9001-2015-huyen-vh.pdf