KH Triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị cho bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023 (Thay thế KH 232/KH-UBND)
Số ký hiệu văn bản 250/KH-UBND
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày hiệu lực 19/10/2023
Trích yếu nội dung KH Triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị cho bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023 (Thay thế KH 232/KH-UBND)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-18.10-ho-tro-thiet-che-van-hoa-ctmtqg.pdf