Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc Tiểu dự án 1, KH Dự án 6 giảm nghèo về thông tin; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 252/KH-UBND
Ngày ban hành 23/10/2023
Ngày hiệu lực 23/10/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc Tiểu dự án 1, KH Dự án 6 giảm nghèo về thông tin; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh-20.10-trien-khai-ct-mtqg-giam-ngheo-ve-thong-tin-2023-hg-tgia.pdf