QĐ Thành lập các Đoàn Kiểm tra, công nhận duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1262/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2023
Ngày hiệu lực 24/10/2023
Trích yếu nội dung QĐ Thành lập các Đoàn Kiểm tra, công nhận duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-qd-tl-cac-doan-kiem-tra-cong-nhan-duy-tri-dat-chuan-pho-cap-gd-xoa-mu-chu-nam-2023.pdf