Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạngiai đoạn 2021-2025 (đợt 10)
Số ký hiệu văn bản 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 17/10/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạngiai đoạn 2021-2025 (đợt 10)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-nq-19.10-28-dieu-chinh-dtc-trung-han-21-25-dieu-chinh-dot-10.pdf
signed-1.-bieu-nq-28-dieu-chinh-dtc-21-25-dot-10-cds-sau-btv.pdf