Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Vân Hồ (đợt 5)
Số ký hiệu văn bản 1344/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/10/2023
Ngày hiệu lực 26/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Vân Hồ (đợt 5)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-qd-25.10-phan-bo-ctmtqg-dot-5-ban-hanh.pdf
signed-signed-2.-bieu-qd-kh-dtc-2023.pdf