Thông báo Tổ chức đối thoại trực tiếp với Tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 2785/TB-UBND
Ngày ban hành 26/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Tổ chức đối thoại trực tiếp với Tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 (lần 2)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb-ngay-25-10-doi-thoai-l2-nam-2023.pdf