QĐ Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng xã Tô Múa đến năm 2040
Số ký hiệu văn bản 1470/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung QĐ Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng xã Tô Múa đến năm 2040
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-qd-30.10-phe-duyet-nhiem-vu-va-du-toan-lap-quy-hoach-chung-xay-dung-xa-to-mua.pdf