QĐ Kiện toàn Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với UBND huyện, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền xã và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1518/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực 31/10/2023
Trích yếu nội dung QĐ Kiện toàn Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với UBND huyện, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền xã và các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n30-t10-qd-kien-toan-hd-danh-gia-muc-do-htnv-cua-ubnd-huyen.pdf