QĐ Công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Tiểu khu văn hóa” các bản, tiểu khu thuộc xã Tô Múa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1547/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2023
Trích yếu nội dung QĐ Công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Tiểu khu văn hóa” các bản, tiểu khu thuộc xã Tô Múa năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm so-1547-quyet-dinh-cong-nhan-ban-van-hoa-2023-xa-to-mua.pdf