QĐ Công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Tiểu khu văn hóa” các bản, tiểu khu thuộc xã Vân Hồ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1649/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2023
Ngày hiệu lực 03/11/2023
Trích yếu nội dung QĐ Công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Tiểu khu văn hóa” các bản, tiểu khu thuộc xã Vân Hồ năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-2.11-quyet-dinh-cong-nhan-ban-van-hoa-2023-van-ho.pdf