KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (Lần 2)
Số ký hiệu văn bản 260/KH-UBND
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (Lần 2)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh-08.11-ke-hoach-phat-trien-ktxh-nam-2024-buoc-2.pdf