QĐ Công nhận danh hiệu “Bản văn hóa” các bản thuộc xã Chiềng Khoa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1904/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung QĐ Công nhận danh hiệu “Bản văn hóa” các bản thuộc xã Chiềng Khoa năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-8.11-quyet-dinh-cong-nhan-ban-van-hoa-2023-chieng-khoa.pdf