V/v rà soát, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với đội văn nghệ quần chúng bản, tiểu khu
Số ký hiệu văn bản 2981/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung V/v rà soát, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với đội văn nghệ quần chúng bản, tiểu khu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-8.11-ra-soat-danh-gia-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-doi-van-nghe-quan-chung.pdf