V/v tham mưu thực hiện nội dung Kết luận số 1485-KL/HU ngày 08/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Số ký hiệu văn bản 2973/UBND-VP
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung V/v tham mưu thực hiện nội dung Kết luận số 1485-KL/HU ngày 08/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-09.11-thuc-hien-noi-dung-kl-1485-cua-bch-dang-bo-huyen.pdf