V/v tham mưu, đề xuất kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các lĩnh vực năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2976/UBND-VP
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung V/v tham mưu, đề xuất kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các lĩnh vực năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-10.11-giao-de-xuat-nhiem-vu-noi-bat-2023.pdf