V/v đăng tải, công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được bãi bỏ
Số ký hiệu văn bản 2989/UBND-VP
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung V/v đăng tải, công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được bãi bỏ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-ngay-12-11-quy-trinh-tthc-vh.pdf