CV chỉ đạo khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và một số nhiệm vụ trọng tâm
Số ký hiệu văn bản 2999/UBND-NV
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung CV chỉ đạo khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và một số nhiệm vụ trọng tâm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n13-t11-cv-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-dam-bao-an-ninh-trat-tu-va-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-1.pdf