KH Sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Vân Hồ, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 263/KH-UBND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung KH Sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Vân Hồ, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh-15.11-so-ket-phong-trao-thi-dua-vi-nguoi-ngheo-va-nong-thon-moi-2021-2025.pdf