Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3018/TB-UBND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb-15.11-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-cong-lap-dot-2-nam-2023-bs.pdf