V/v đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3052/UBND-TNMT
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung V/v đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-16.11-dang-ky-nhu-cau-bo-sung-khsdd-2023-bs.pdf