V/v đôn đốc việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 3040/UBND-NV
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-16.11-don-doc-thuc-hien-che-do-nang-bac-luong-doi-voi-cbccvc.pdf