Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2074/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-qd-16.11-dieu-chinh-giam-ke-hoach-von-tai-tro-nam-2022-ban-hanh.pdf